Kierownik robót elektrycznych

Inspektor nadzoru


Posiadam doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi przy budowie:

 • sieci elektroenergetycznych
 • stacji transformatorowych
 • oświetlenia drogowego
 • linii kablowych SN i nN
 • linii napowietrznych SN i nN
 • automatyki przemysłowej
 • systemów dystrybucji energii
 • przyłączy elektroenergetycznych

Realizowałem zadania między innymi z:

 • TAURON Dystrybucja S.A.
 • AIUT
 • uesa Polska
 • SPIE Elbud Gdańsk
 • ALSEVA
 • DUDEK Group
 • Dom Seniora Załęcze
 • PCC Rokita
 • AAM Poland
 • Lhoist
 • Nestle Purina
 • ModernHatch

Kierownik robót elektrycznych Opole Mateusz Łyczko